IMG_6933

Arnøy Laks AS driver i øyriket i Skjervøy i Nord-Troms

Selskapet er flere plasser

Arnøy Laks AS har sitt hovedkontor på Lauksletta på Arnøya, med datterselskapet Arnøy Laks Slakteri AS samt administrasjon på Skaret, mens hovedlandbasen for den maritime delen av selskapet ligger på Solstrand.

Bildet til venstre viser notarbeid på selskapets landbase på Solstrand.

Lokalitetene er spredt i hele Skjervøy Kommune

Til venstre ser du et bilde fra daglige arbeidsoperasjoner på lokalitetn Storelva i Lauksundet. I tillegg er man etablert med lokaliteter i Rotsund, Maursund, Kågsund og Lauksund.

Oversiktskart

I kartet over viser de røde prikkene alle godkjente lokaliteter, mens den blå prikken viser slakterilokaliteten til Arnøy Laks Slakteri AS.