www.arnoylaks.no

Eiere

Lokalt eierskap

Arnøy Laks AS eies av tre lokale aksjonærer som bor på Lauksletta: Tor Nygaard Geir Nygaard Reidar Berg Bedriften startet opp 30.juni 1984. Selskapet kjøpte i 2006 settefiskanlegget som ligger på Elvevoll i Storfjord kommune, Elvevoll Settefisk AS eies 100 % av Arnøy Laks AS. I 2011 etablerte selskapet Arnøy Laks Slakteri AS som driver et moderne slakteri.

Selskapet er det siste havbruksselskapet nord for Tromsø som er lokalt eid.