www.arnoylaks.no

verdikjede_550x232

Integrert fra rogn til marked

Selvforsynt med smolt

 

Med Elvevoll Settefisk AS er målsetningen å være selvsforsynt med høykvalitets smolt. Gjennom de siste årene har selskapet investert store summer i nye bygg og ny teknologi som skal sikre forutsigbare leveranser av robust smolt.

God lokalitetsstruktur

Arnøy Laks AS har en god lokalitetsstruktur i kanskje et av Norges beste oppdrettsområder. Med moderne utstyr og erfarne medarbeidere er selskapet en konkurransedyktig havbruksaktør.

Selvstendig slakteri og eget salg

Eget slakteri er en viktig del av selskapsstrategien. Satsingen i Arnøy Laks Slakteri AS sikrer selskapet riktig prioritet og kontroll på produktkvaliteten helt ut til markedet. Eget slakteri gjør selskapet markedsorientert og gir en tett dialog med et bredt nettverk av kunder.