www.arnoylaks.no

Elvevoll hall

Elvevoll Settefisk AS - Fødestua

Elvevoll Settefisk AS har gjennomgått store investeringer de siste årene og er et moderne settefiskanlegg. Vi har investert i nytt vanninntak, bygd ny produksjonshall og utvidet energianlegget. Målsetningen er at Arnøy Laks AS skal være selvforsynt med smolt av god kvalitet til riktig tid.