Arnoy

Arnøy Laks AS er en lakseoppdrettsbedrift som har hovedbase på Lauksletta på Arnøya i Nord- Troms.

Selskapet har 4 konsesjoner og flere lokaliteter i Nord-Troms, eget slakteri (Arnøy Laks Slakteri AS), eget settefiskanlegg (Elvevoll Settefisk AS) og beregner å produsere ca.3 500 tonn laks i 2010.

Bedriften eies lokalt, og har solid forankring i sitt nærmiljø. Eierne er de samme som startet bedriften i 1984.