Åpenhetsloven


Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den norske åpenhetsloven har som formål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av våre tjenester.

Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettighter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom du ønsker å be om informasjon om hvordan Arnøy Laks håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven §6, er du velkommen til å gjøre det via dette skjemaet.